Kancelaria Prawna Result

Stanowisko Konwentu Business Centre Club nt. projektu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne

logo

Nadmierna restrykcyjność przepisów skazuje przedsiębiorców z branży farmaceutycznej na niekonkurencyjność i ogranicza dostęp pacjentów do leków. Dostęp do refundowanych produktów leczniczych powinien zostać zagwarantowany wszystkim podmiotom posiadającym wymagane prawem licencje i zezwolenia.

Procedowane obecnie w Parlamencie zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne, budzą ogromne kontrowersje w zakresie zgodności z prawem konkurencji i ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Poprzez utrzymanie możliwości selektywnej dystrybucji produktów leczniczych, osłabiają konkurencyjność przedsiębiorstw działających na rynku dystrybucji hurtowej i aptecznej oraz pogarszają dostęp pacjentów do leków.

To szkodliwe stanowisko, z którym przedstawiciele przedsiębiorców nie mogą się zgodzić.

Procedowany projekt sankcjonuje dystrybucję selektywną na rynku hurtowym i aptecznym. Producenci leków, podpisując umowy dystrybucyjne z wybranymi hurtowniami farmaceutycznymi, docierają do wybranych aptek, utrudniając dostęp pacjentów do niektórych leków. Ograniczenie liczby odbiorców hurtowych i aptecznych oraz wprowadzanie przez producentów limitów dostaw leków do aptek i hurtowni powoduje, że nie są one konkurencyjne w stosunku do hurtowni związanych z producentami i aptek z nimi współpracujących.

Zdaniem Konwentu BCC, projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne pogłębi niekonkurencyjne praktyki na rynku farmaceutycznym i osłabi pozycję polskich przedsiębiorców ? średnich i małych hurtowni farmaceutycznych oraz aptek indywidualnych, a tym samym doprowadzi do pogłębienia zjawiska niedoborów produktów leczniczych na polskim rynku.

Konwent BCC podaje pod rozwagę Rządu oraz Komisji Zdrowia przygotowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie zagwarantowania pacjentom dostępu do leków oraz stworzenia przedsiębiorcom możliwości konkurowania na rynku farmaceutycznym na równych zasadach. Organizacja rynku farmaceutycznego wymaga regulacji, które zagwarantują równy dostęp do leków refundowanych wszystkim podmiotom posiadającym stosowne licencje i zezwolenia.

Rozwiązanie problemu niedoborów leków wymaga działań kompleksowych, uwzględniających faktyczne przyczyny tego zjawiska zarówno po stronie podażowej (gwarancja dostępu do leków refundowanych) oraz popytowej (eksport i tzw. odwrócony łańcuch dystrybucji). Zgłoszony projekt specjalnej ustawy ograniczającej tylko eksport nie rozwiąże problemu niedoborów, a ponadto może zostać zakwestionowany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Tworzenie przepisów, które sankcjonują eliminowanie z obrotu poszczególnych podmiotów jest prawem wadliwym. Niszczy konkurencję, sprzyja monopolizacji rynku i osłabia konkurencyjność polskiej gospodarki.

źródło:

http://www.bcc.org.pl/Artykul.240.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=7678&tx_ttnews[backPid]=238