Kancelaria Prawna Result

Licytacje komornicze kuszą niskimi cenami

licytacjaDo niedawna licytacje komornicze były głównie zarezerwowane dla użytkowników aut czy nieruchomości. Coraz częściej jednak można na nich spotkać maszyny przemysłowe, budowlane, a także rolnicze. Oferty kuszą niskimi cenami.

Nowa odsłona portalu www.licytacje.komornik.pl powstała w celu spełnienia obowiązku umieszczania obwieszczeń o licytacjach nieruchomości na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej zgodnie z art. 955 kpc, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2011 nr 138 poz. 807). Portal zapewnia wszystkim zainteresowanym bezpłatny dostęp do obwieszczeń o planowanych przez komorników sądowych licytacjach nieruchomości i ruchomości. Informacje o licytacjach przesyłane są bezpośrednio z kancelarii komorniczych za pomocą nowoczesnych rozwiązań w zakresie wymiany informacji. W serwisie dostępny jest system powiadamiania o nowych licytacjach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niniejsze elementy pozwalają na szybki i łatwy dostęp do bieżących informacji dotyczących licytacji.

Źródło:

http://www.licytacje.komornik.pl/