Kancelaria Prawna Result

RPO do TK ws. minimalnych stawek za czynności adwokackie i czynności radców prawnych.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w zakresie, w jakim uzależnia wysokość stawki minimalnej za czynności adwokackie od wartości przedmiotu sprawy…

Czytaj więcej >

Prezydent podpisał nowelizację KPC dopuszczającą wprost uproszczoną formę nadawania klauzuli wykonalności (art. 783 § 3 i 4 kpc w nowym brzmieniu)

Konieczność wprowadzenia nowych regulacji w zakresie objętym uchwaloną ustawą powstała w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego odnośnie regulacji § 182 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. ? Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 38, poz. 249, z późn. zm.)

Czytaj więcej >