Kancelaria Prawna Result

Zmiany w wysokości odsetek ustawowych od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe zasady naliczania odsetek ustawowych. W każdym wypadku mają one zależeć od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o stałą liczbę punktów procentowych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Czytaj więcej >