Kancelaria Prawna Result

Zmiany w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

19 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dokument ten wprowadza pakiet istotnych zmian w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Czytaj więcej >