Kancelaria Prawna Result

Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie ?

Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki.

Czytaj więcej >