Kancelaria Prawna Result

Wytoczenie powództwa w EPU przerywa bieg terminu przedawnienia (sygn. Akt III CZP 66/13)

logo_snWytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym zakończonym umorzeniem postępowania na podstawie art. 505[37] § 1 k.p.c. przerywa bieg terminu przedawnienia.

Sprawa dotyczyła dłużnika, który zalegał z zapłatą 800 zł odsetek od długu. Pozew do e-sądu złożyła przeciwko niemu w styczniu 2012 r. spółka z Torunia. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód wydał nakaz zapłaty, ale dłużnik złożył sprzeciw od tego nakazu. W takiej sytuacji lubelski sąd musiał przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu w Warszawie, bo tutaj swoją siedzibę miał dłużnik. Warszawski sąd, już w zwykłym postępowaniu, nakazał wierzycielowi uzupełnić braki w pozwie, a gdy firma nie zrobiła tego w wyznaczonym terminie, sąd umorzył postępowanie i zwrócił pozew. Spółka jeszcze raz złożyła pozew przeciwko dłużnikowi, tym razem już nie do e-sądu, tylko do Sądu Rejonowego w Toruniu. Jednak toruński sąd uznał, że dług przedawnił się w kwietniu 2012 r. Firma złożyła apelację od tego wyroku do Sądu Okręgowego w Toruniu, twierdząc, że złożenie pozwu w e-sądzie przerwało bieg przedawnienia i nie ma znaczenia, że sąd umorzył potem sprawę. Podobnego zdania był Sąd Okręgowy, ale wolał, by rozstrzygnął to jednoznacznie Sąd Najwyższy.

Sąd Najwyższy stwierdził w uchwale (sygn. Akt III CZP 66/13), że powództwo elektroniczne przerywa bieg przedawnienia, nawet, jeśli sprawa została potem umorzona  na podstawie art. 505 (37) § 1 kpc.

Źródło:

http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze%20orzeczenia.aspx?ItemID=503&ListID=411c5dda-68cb-4ad8-b865-2705079f8593&el=Izba Cywilna