Kancelaria Prawna Result

Wyniki pierwszego w Polsce badania Prawników Przedsiębiorstw

Polski Dyrektor Działu Prawnego w przedsiębiorstwie przeważnie jest radcą prawnym lub adwokatem (81%) posiadającym dodatkowe przygotowanie biznesowe – studia podyplomowe, magisterskie lub MBA (39%).

32% respondentów oprócz pełnienia roli Dyrektora Działu Prawnego sprawuje dodatkowe funkcje w przedsiębiorstwie:

-są członkami zarządów (10%) lub komitetów, komisji lub zespołów zarządczych (łącznie 20%).

Umocowanie Głównego Prawnika Przedsiębiorstwa w strukturze organizacyjnej firm jest wysokie – raportuje bezpośrednio do Prezesa lub Dyrektora Generalnego (43%). Firmy macierzyste, które rozumieją wartość prawnika w biznesie, szeroko korzystają z ekspertyzy i doświadczenia Dyrektorów Działów Prawnych, angażując ich w decyzje i projekty strategicznie ważne dla organizacji.

Rolą Działu Prawnego przedsiębiorstwa jest zabezpieczanie ryzyk prawnych prowadzonej działalności biznesowej przez firmę oraz ochrona jej interesów. Najczęstszymi klientami wewnętrznymi Działu Prawnego są Działy Sprzedaży, Finansów i Księgowości, HR i Marketingu.

Dział Prawny w swojej pracy zajmuje się najczęściej umowami, obsługą prawną Zarządu, prawem pracy, postępowaniami procesowymi, kwestiami regulacyjnymi, compliance i własnością intelektualną (wszystkie kategorie ze wskazaniami ponad 70%).

Dyrektorzy Działów Prawnych dobierają kancelarie prawne samodzielnie (40%) lub drogą przetargu (20%).

Opiniotwórczo traktują swoich kolegów, do których zwracają się po rekomendacje konkretnych ekspertów w zakresie prawa lub kancelarii (73%).
Dyrektorzy Działów Prawnych najczęściej korzystają ze wsparcia kancelarii prawnych: przy obsłudze postępowań sądowych i administracyjnych, w zakresie negocjacji oraz opiniowania znaczących umów i kontraktów handlowych, w sprawach windykacyjnych, w zakresie zagadnień własności intelektualnej, prawa pracy, prawa konkurencji i obsługi transakcji.

We współpracy z kancelariami prawnymi dominują trzy formy rozliczeń: stawka godzinowa (65%), wynagrodzenie za projekt (65%) oraz ryczałt (63%).

Prawnicy w przedsiębiorstwie są najbliżej biznesu, a więc najszybciej i najtrafniej identyfikują wyzwania, problemy, ryzyka natury prawnej i biznesowej, z którymi przychodzi im się mierzyć. Trudności dotyczą z jednej strony uwarunkowań zewnętrznych, najczęściej związanych z legislacją? nowym prawem i stosowaniem obowiązujących regulacji na poziomie krajowym i unijnym, aktywnością regulatorów oraz słabym wymiarem sprawiedliwości (poziom orzecznictwa, przewlekłość postępowań, niewydolna prokuratura). Wewnątrz przedsiębiorstw prawnicy dostrzegają wyzwania odnośnie organizacji pracy Działu Prawnego i jego efektywności.

Według respondentów największym zagrożeniem dla pozycji prawnika w przedsiębiorstwie jest brak zrozumienia roli stanowiska prawnego w organizacji oraz odsuwanie Dyrektora Działu Prawnego od centrów decyzyjnych w firmie.

więcej na:

http://lexpolonica.lexisnexis.pl/aktualnosc/wyniki-pierwszego-w-polsce-badania-prawnikow-przedsiebiorstw