Kancelaria Prawna Result

Opublikowano wzór klauzuli wykonalności w nowym brzmieniu

Konieczność wydania nowego aktu wykonawczego w tej sprawie jest efektem obowiązującej od 10 kwietnia br. nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która uporządkowała regulacje dotyczące nadawania klauzuli wykonalności.

?W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ?.. 20?.. r. Sąd ?.. w ?.. / Referendarz sądowy w Sądzie ?.. w .?. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie ?.. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.? – to nowe brzmienie klauzuli.

Jej wzór wprowadza rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz. U. 2014 poz. 1092), które ukazało się 18 sierpnia br. Wejdzie ono w życie 2 września br.