Kancelaria Prawna Result

Specjalizacje i praktyki receptą na trudny rynek

W palestrze trwa debata nad specjalizacjami. W Warszawie mają powstać sekcje praktyków prawa.

Na najbliższym plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej planowana jest rozmowa m.in. o adwokackich specjalizacjach.

? Zaproponuję kolegom powołanie zespołu, który miałby się zająć przygotowaniem regulaminu określającego, według jakich kryteriów adwokat mógłby otrzymać tytuł specjalisty ? mówi prof. Jacek Giezek, przewodniczący Komisji Etyki NRA. ? Oczywiście nie jest jeszcze przesądzone, czy rada przychyli się do mojego wniosku ? dodaje mec. Giezek.

Podkreśla, że nad tą kwestią adwokaci debatowali już m.in. podczas konferencji we Wrocławiu.

? W praktyce od dawna adwokaci specjalizują się w określonych dziedzinach prawa ? mówi mec. Giezek. ? Zinstytucjonalizowanie tej kwestii mogłoby m.in. umożliwić posługiwanie się tytułem specjalisty w sposób komunikatywny dla rynku. Zyskałby też na tym klient, który widząc, że ma do czynienia ze specjalistą, wiedziałby, że dobrze trafił ? dodaje szef Komisji Etyki.

Podkreśla także, że w wielu krajach zachodnich istnieją takie rozwiązania. Najbardziej sformalizowane jest to w Niemczech. Tam uzyskanie tytułu wiąże się m.in. z egzaminami.

Dziś zarówno adwokaci, jak i radcy prawni mogą wskazywać tzw. preferowane praktyki.

W Niemczech, aby uzyskać tytuł specjalisty, trzeba m.in. zdać egzamin

Wśród adwokatów pojawiają się też oddolne pomysły związane z tą kwestią. W uchwale programowej, którą przegłosowało zgromadzenie warszawskiej Okręgowej Izby Adwokackiej, znalazło się zobowiązanie rady do umożliwienia tworzenia sekcji praktyków prawa. W uchwale czytamy m.in., że wymiana doświadczeń w sekcji powinna umożliwiać zdobycie punktów doskonalenia zawodowego oraz może być przyczynkiem do zdobycia specjalizacji, jeśli taka zostanie wprowadzona w ramach wykonywania zawodu.

? Nasza propozycja utworzenia sekcji praktyków prawa to coś innego niż te specjalizacje. Nasze rozwiązanie jest bowiem dobrowolne, nikt nie będzie musiał przystępować do takiej formuły ? podkreśla Kamil Szmid, adwokat, jeden z pomysłodawców stworzenia sekcji praktyków prawa. ? W sekcjach moglibyśmy poszerzać swoją wiedzę z jakiejś dziedziny, ale też np. organizować konferencje tematyczne, które byłyby szansą na promocję ? mówi.

Mecenas Szmid podkreśla, że podobne sekcje praktyków prawa funkcjonują za granicą, np. w Paryżu czy Nowym Jorku.

Paweł Rybiński, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, dodaje, że inicjatywa powołania sekcji praktyków prawa wyszła od młodych adwokatów.

? Cieszę się, że się angażują w prace izby, mają pomysły, wychodzą z inicjatywą. Zaproponowali takie rozwiązanie, dlatego rada zajmie się kwestią organizacji sekcji ? mówi dziekan Rybiński.

źródło:

http://prawo.rp.pl/artykul/757793,1152400-Specjalizacje-i-praktyki-recepta-na-trudny-rynek.html