Kancelaria Prawna Result

Zmiany w wysokości odsetek ustawowych od 1 stycznia 2016 r.

Wysokość odsetek ustawowych od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe zasady naliczania odsetek ustawowych.

W każdym wypadku mają one zależeć od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o stałą liczbę punktów procentowych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Aktualna (od 5 marca 2015 r.) stopa referencyjna NBP wynosi 1,5%, a zatem do tej wartości zostanie dodane:

  • 3,5 punktów procentowych w przypadku odsetek od sumy pieniężnej (art. 359 § 2 k.c.),
  • 5,5 punktów procentowych w przypadku odsetek za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego (art. 481 § 2 k.c.),
  • 8 punktów procentowych w przypadku odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych (art. 4 pkt 3 ustawy o terminach zapłaty),

Wobec powyższych wyliczeń wysokość odsetek ustawowych wynosi odpowiednio:

  • 5% ? odsetki od sumy pieniężnej,
  • 7% ? odsetki za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego,

9,5% ? odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.