Kancelaria Prawna Result

Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie ?

Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.

źródło: http://www.podatki.biz/artykuly/koszty-sadowe-czyli-ile-trzeba-zaplacic-w-sadzie_33_25654.htm?pwd=1